Giảng viên VSSS’07

Giảng viên VSSS’07

Tại mỗi kỳ tổ chức, BTC VSSS mời một số lượng giảng viên tham gia giảng dạy, là những nhà khoa học có kinh nghiệm, có tuổi đời và phong cách truyền đạt trẻ trung, truyền cảm hứng, với các bài giảng có nội dung theo định hướng ban đầu của Trường hè. Thông tin chi tiết về giảng viên được cập nhật ngay trên website này.

Giảng viên giảng dạy tại trường hè đều là những người có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, phần lớn trong số họ hiện đang làm công tác nghiên cứu khoa học (trong và ngoài nước), và có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị sự nghiệp nghiên cứu, có lòng nhiệt tình muốn truyền lại kiến thức và kinh nghiệm của mình cho những người đi sau, giúp họ có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng theo đuổi con đường nghiên cứu.

Đội ngũ giảng viên của Trường hè Khoa học công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, tới kinh tế, xã hội học,.. Giảng viên thường xuyên của trường hè hiện nay: TS. Giáp Văn Dương (Giapgroup, Hà Nội, VN), TS. Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN, Hà Nội, Việt Nam), TS. Nguyễn Tô Lan (VASS, Hà Nội, Việt Nam), TS. Ngô Đức Thế (Manchester, Anh quốc), TS. Lưu Quang Hưng (Melbourne, Australia), TS. Đặng Văn Sơn (VNU, Hà Nội, Việt Nam), TS. Nguyễn Đức Dũng (HUST, Hà Nội, Việt Nam), TS. Tô Thị Mai Hương (USTH, Hà Nội, Việt Nam).

Ngoài những thành viên trong Hội đồng quản trị, giảng viên đã từng tham gia giảng dạy trường hè các năm qua còn: PGS.TS. Ngô Đức Thành, TS. Phạm Thái Sơn, TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Phạm Sỹ Thành, TS. Trần Trọng Dương, TS. Nguyễn Ngọc Huy, TS. Nguyễn Châu Lân, TS. Phạm Bảo Yên, TS. Phạm Thị Nga, ThS. Hồ Huyền, Nghệ sĩ Trang Trịnh và nhiều bạn trẻ khác là giảng viên, cộng tác viên và cựu học viên trường hè.

VSSS’07 sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên dưới đây:

  1. PGS. Trần Xuân Bách, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam.
  2. TS. Giáp Văn Dương, GiapGroup, Việt Nam
  3. TS. Trần Trọng Dương, VASS, Việt Nam
  4. TS. Nguyễn Đức Dũng, HUST, Việt Nam
  5. TS. Đặng Văn Sơn, ĐHQGHN, Việt Nam
  6. TS. Phùng Hà Thanh, ĐHQGHN, Việt Nam
  7. TS. Ngô Đức Thế, Manchester, Vương quốc Anh
  8. TS. Trần Quang Tuyến, ĐHQGHN, Việt Nam
  9. Trần Hồng Huy, Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, CNRS, Pháp
  10. Tôn Nữ Tường Vy, FEC, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam