Ban Tổ chức

Ban Tổ chức

Cố vấn và hội đồng quản trị


GS. Jean Trần Thanh Vân, Quỹ Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam)

GS. Jean Trần Thanh Vân là giáo sư vật lý nổi tiếng người Pháp gốc Việt. Ông được cộng đồng khoa học quốc tế kính trọng, yêu mến bởi những nỗ lực phi thường trong việc tổ chức các hội nghị danh tiếng, quy tụ những tên tuổi vật lý hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Tại Việt Nam, giáo sư đã đồng sáng lập Quỹ Gặp gỡ Việt Nam và tổ chức nhiều hội nghị với sự tham gia của 06 nhà khoa học đạt giải Nobel – những người đã trưởng thành từ hoạt động dành cho nhà khoa học trẻ do Giáo sư kiến tạo trong nhiều năm trước, tạo cơ hội tuyệt vời để giới khoa học trong nước tiếp cận, kết nối.

Hội đồng quản trị 2016 – 2020
TS. Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch
TS. Giáp Văn Dương
TS. Đặng Văn Sơn
TS. Nguyễn Tô Lan
TS. Nguyễn Thị Tú Mai
TS. Nguyễn Đức Dũng
TS. Ngô Đức Thế
TS. Lưu Quang Hưng

Ban tổ chức địa phương 2019
TS. Nguyễn Thị Tú Mai, ĐHSPHN – Trưởng ban
TS. Đặng Văn Sơn, ĐHQGHN – Phó trưởng ban
TS. Trần Thanh Sơn, ĐHQN & ICISE – Phó trưởng ban
TS. Nguyễn Đức Dũng, ĐHBKHN
TS. Huỳnh Thị Hoài Thương, ĐHQN
Nguyễn Hồ Diệu Linh, HV Nông nghiệp

Ban chương trình và tuyển sinh
TS. Nguyễn Tô Lan, Viện HLKHXH – Trưởng ban
TS. Ngô Đức Thế, Manchester, Vương quốc Anh
TS. Lưu Quang Hưng, Melbourne, Úc

Giảng viên 2019
TS. Nguyễn Ngọc Anh, DEPOCEN, Việt Nam
TS. Giáp Văn Dương, GiapGroup, Việt Nam
TS. Trần Trọng Dương, VASS, Việt Nam
TS. Nguyễn Đức Dũng, HUST, Việt Nam
TS. Nguyễn Tô Lan, VASS, Việt Nam
TS. Đặng Văn Sơn, VNU, Việt Nam
TS. Phùng Hà Thanh, VNU, Việt Nam
TS. Ngô Đức Thế, Manchester, Vương quốc Anh
TS. Trần Quang Tuyến, VNU, Việt Nam
NCS. Trần Hồng Huy, CNRS, Grenoble, Pháp