TS. Phùng Hà Thanh

TS. Phùng Hà Thanh

TS. Phùng Hà Thanh là giảng viên, trưởng bộ môn Đất nước học tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá các nước nói tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi cô đang dạy các khóa học về đường hướng nghiên cứu, toàn cầu hóa, giáo dục, địa lý nhân văn, nghiên cứu Anh và Mỹ. Cô lấy bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, hoàn thành thạc sỹ nghiên cứu giáo dục ở Đại học Leuven, Bỉ, và tốt nghiệp tiến sỹ nghiên cứu giáo dục từ Đại học công Michigan, Mỹ.

Nghiên cứu của cô quan tâm tới lịch sử khoa học, học thuật và nghệ thuật. Thông qua thông diễn học, nghệ thuật và tự truyện văn hoá, TS. Phùng Hà Thanh tìm hiểu các dạng thức khả ngôn và khả thị trong những xã hội khác nhau. Luận án tiến sỹ của cô làm về các định chế giáo dục sự sáng tạo. Hiện nay, cô đang theo đuổi các dự án nghiên cứu về hệ hình giáo dục Việt Nam, trí thức Việt Nam thời hiện đại, lịch sử phát triển quốc tế học ở Việt Nam, quan hệ không gian trong toàn cầu hoá, và mỹ học của tình thân.