Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính

Quỹ Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) thông qua Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành sẽ tài trợ học bổng đi lại cho 70 học viên chính thức của VSSS’07 (không quá 1 triệu đồng một người). Học bổng này sẽ ưu tiên giành cho các học viên sinh sống tại các địa phương xa Quy Nhơn và có hoàn cảnh khó khăn. Để nhận được học bổng này, học viên cần:

  • Soạn một thư xin hỗ trợ tài chính trình bày lý do tại sao bạn cần hỗ trợ này;
  • Xác nhận yêu cầu hỗ trợ tài chính trong application form (tại đây) và nộp thư xin hỗ trợ tài chính cùng với các hồ sơ dự tuyển.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tài trợ một số học bổng hỗ trợ đi lại cho học viên VSSS’07 đến từ các đơn vị trực thuộc (là sinh viên hoặc cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội). Những học viên này cũng cần làm các thủ tục như hướng dẫn bên trên.

Xin lưu ý rằng số lượng hỗ trợ tài chính là có hạn và chỉ ưu tiên cho các học viên thực sự cần (những học viên xuất sắc khó khăn về mặt tài chính) nên bạn cần hết sức cân nhắc khi yêu cầu hỗ trợ bởi yêu cầu này có thể là một điểm trừ trong quá trình xét tuyển hồ sơ.