Trần Hồng Huy

Trần Hồng Huy

Trần Hồng Huy hiện đang là Nghiên cứu sinh (Chair of Excellence Program – 2018) tại CNRS (Pháp). Huy nhận bằng cử nhân từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2017 và từng là visiting scholar tại Đại học Trung Nguyên (Đài Loan, 2017), nghiên cứu viên tại Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (2018). Năm 2019, anh nhận Fellowship từ IDEX (Pháp) và là visiting scholar tại Đại học Pennsylvania (USA).

Lĩnh vực nghiên cứu của anh tập trung vào các phương pháp tổng hợp vật liệu nano oxide kim loại và màng lọc ứng dụng trong xử lý môi trường.