Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy

Đường vào khoa học:

 • Lịch sử khoa học
 • Phân ngành khoa học: Thế nào là khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Thế nào là khoa học xã hội, và các chuyên ngành khác.
 • Mối quan hệ giữa các ngành khoa học: đa ngành, liên ngành, xuyên ngành.
 • Tự do học thuật

Nghề khoa học

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật; trong khoa học xã hội và nhân văn.
 • Tư duy phản biện
 • Công bố hay là chết?: kỹ năng chuẩn bị và công bố kết quả nghiên cứu khoa học, áp lực và niềm vui trong công bố
 • Liêm chính học thuật: thế nào là đạo văn, các loại hình đạo văn, những trường hợp đạo văn tai tiếng gần đây ở Việt Nam và thế giới, làm thế nào để tránh đạo văn và bảo vệ thành quả nghiên cứu bản thân khỏi đạo văn.

Đời khoa học

 • Tôi là ai?: Xác lập căn cước cá nhân như một nhà khoa học.
 • Vai trò của giáo dục Sau Đại học với hướng nghiệp nghiên cứu khoa học.
 • Săn học bổng: quy trình chuẩn bị du học; tìm kiếm thông tin; kinh nghiệm nộp hồ sơ du học.
 • Những loại hình nghề nghiệp khoa học: nhà giáo, nhà nghiên cứu v.v…
 • Khởi nghiệp/Lập nghiệp bằng khoa học: Tại sao không?
 • Đứng trên vai người khổng lồ: giao lưu với các nhà khoa học, với các học viên trường Hè đã thành công trong gặt hái học bổng, tiếp cận các nguồn học bổng tại chỗ.

Hackathon nghiên cứu khoa học

 • Sân chơi cho học viên ứng dụng những kiến thức được tiếp nhận trong bài giảng để thực hành xử lý một câu hỏi khoa học.

Thời khóa biểu chi tiết sẽ được cập nhật và công bố trước ngày khai mạc. Xin vui lòng theo dõi tại đây.