PGS. Trần Xuân Bách

PGS. Trần Xuân Bách


PGS. Trần Xuân Bách hiện là giảng viên tại Trường Đại học Y Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của anh tập trung vào các mô hình phân tích dự báo ứng dụng trong phát triển và đánh giá các công nghệ và chính sách y tế. Các dự án của anh bao gồm nghiên cứu phân tích chi phí – hiệu quả của các can thiệp y tế, đánh giá các dịch vụ và sáng kiến về y tế, nâng cao năng lực hệ thống y tế, các vấn đề sức khỏe toàn cầu và bệnh dịch mới nổi.