TS. Trần Quang Tuyến

TS. Trần Quang Tuyến

TS. Trần Quang Tuyến là giảng viên về kinh tế chính trị và kinh tế tại Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. Ông cũng là giám đốc của Trung tâm dữ liệu và phân tích kinh tế-xã hộ, thuộc Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội và là thành viên của hội đồng ngành Kinh tế – Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED). TS Tuyến nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Waikato (New Zealand) năm 2013, với luận án có tên “Thu hồi đất nông nghiệp và sinh kế hộ gia đình ở khu vực ven đô Hà Nội”.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của ông là về kinh tế vi mô và trong các khía cạnh kinh tế lượng vi mô của phát triển, lao động, đất đai, giáo dục và phúc lợi hộ gia đình. Các bài báo của ông đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế, bao gồm Land Use Policy; Journal of Happiness Studies; Journal of Business Ethics; Social Indicators Research; International Journal of Social Welfare; Post-Communist Economies; Journal of the Asia Pacific Economy; and International Journal of Social Economics; Educational Research for Policy and Practice; Asia-Pacific Economic Literature; Environment, Development and Sustainability and Applied Economics Letters, etc.