Tôn Nữ Tường Vy

Tôn Nữ Tường Vy

Tôn Nữ Tường Vy theo học khóa Thạc sĩ Giáo dục và Phát triển Quốc tế tại University College London (2017-2018) theo học bổng chính phủ Anh Chevening. Cô quan tâm đến giáo dục khai phóng và xây dựng hòa bình. Cuốn du ký đầu tay đã xuất bản, “Bên kia ranh giới”, và du ký sắp ra mắt, “Phía sau những cuộc chiến”, là những ghi chép, suy tư của cô về giáo dục, mâu thuẫn lịch sử và văn hóa để hướng đến cái nhìn nhân văn, đa diện hơn. Cô đã đi qua 34 quốc gia, gồm một số khu vực biên giới và xung đột. Hiện cô là đồng sáng lập viên và giáo viên Giao tiếp Quốc tế, Phát triển Cá nhân tại Friends English Center (Sài Gòn), theo hướng giáo dục khai mở tư tưởng tự do và học tập suốt đời. Năm 2016, cô là thành viên tham dự Trường hè Khoa học tại Hà Nội.