Apply now

Apply now

Xin vui lòng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sẵn sàng trước khi bạn nộp hồ sơ (các file này nên ở định dạng PDF hoặc DOC, hoặc DOCX):

  • CV
  • Thư ứng tuyển (cover letter)
  • Thư xin hỗ trợ tài chính (nếu bạn có yêu cầu xin hỗ trợ tài chính). Hãy nhớ, số lượng hỗ trợ tài chính có hạn, và việc xin hỗ trợ tài chính có thể làm giảm khả năng trúng tuyển của bạn trong trường hợp so sánh các hồ sơ tương tự nhau.
  • Hạn chót nộp hồ sơ là 02/06/2019 (Chủ nhật) – hệ thống đóng lại vào thời điểm cuối cùng của ngày. Không hồ sơ nào nộp muộn được chấp nhận vì bất cứ lý do gì.

Xin vui lòng trở lại đọc các hướng dẫn chi tiết (tại đây) (hoặc đọc thật kỹ các thông tin trong tài liệu hướng dẫn về Trường hè 2019, tại đây) nếu bạn còn băn khoăn điều gì.

Xin vui lòng đọc thật kỹ application form và làm đúng các yêu cầu của application form!