TS Nguyễn Ngọc Anh
DEPOCEN, Vietnam
ngocanh@depocen.org

 

TS Nguyễn Thu Anh
University of Sydney, Australia
thuanh.nguyen@sydney.edu.au

 

TS Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
CIRED, France
hoanganhelec@gmail.com

 

TS Giáp Văn Dương
giapvan@gmail.com

 

PGS.TS Trần Trọng Dương
Vietnam Academy of Social Sciences
trantrongduonghn@gmail.com

 

TS Khuất Thu Hồng
Insitutes for Social Development Studies
hongisds@gmail.com

 

TS Doãn Minh Đăng
IAV GmbH, Germany
doanminhdang@gmail.com

 

TS Trần Ngọc Hân
National University of Singapore, Singapore
tranhan79@gmail.com

 

TS Nguyễn Bảo Huy
Hanoi University of Science and Technology
baohuy.auto.hut@gmail.com

 

TS Nguyễn Tô Lan
Vietnam Academy of Social Sciences
lanhannom@gmail.com

 

TS Lưu Quang Hưng
Monash University, Australia
luuquanghung@gmail.com

 

NCS Nguyễn Thị Phương Nghi
Stanford University, United States
ntpnghi@hcmiu.edu.vn

 

TS Lê Đức Phong
Bank of Canada, Canada
le.duc.phong@gmail.com

 

TS Ngô Đức Thế
University of Manchester, United Kingdom
ndthe82@gmail.com

 

TS Đặng Văn Sơn
Vietnam National University, Hanoi
dangvanson@hocviensangtao.vn

 

TS Nguyễn Duy Tâm
Monash University, Australia
tam.nguyen2@monash.edu

 

TS Dương Văn Tú
Purdue University, United States
vduong@purdue.edu

 

TS Nguyễn Ngọc Huy
Cố vấn cao cấp về Biến đổi khí hậu – Oxfam

 

TS Bùi Hải Thiêm
Học giả Fullbright, Đại học Duke, Hoa Kỳ