TS. Nguyễn Ngọc Anh
Giám đốc và kinh tế trưởng, DEPOCEN

TS. Nguyễn Ngọc Anh là Giám đốc và Nhà kinh tế trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN). Tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và sau đó là Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Đại học Lancaster, Vương quốc Anh, TS. Nguyễn Ngọc Anh từng công tác nhiều năm tại đây, trước khi về Việt Nam giữ nhiều vai trò khác nhau, bao gồm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội, cố vấn về Kinh tế của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. TS. Nguyễn Ngọc Anh tham gia nhiều hoạt động xã hội, là đồng sáng lập Hội nghị Thường niên các Nhà kinh tế Việt Nam và Chủ tịch Ban quản trị Trường hè Khoa học.