Ngô Đức Thế

Nhà nghiên cứu, Đại học Manchester, Vương quốc Anh

Ngô Đức Thế là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học vật liệu đang làm việc tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh). Ngô Đức Thế tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội (2000) với bằng cử nhân vật lý và nhận bằng tiến sĩ (vật lý và thiên văn) tại Đại học Glasgow (Vương quốc Anh) năm 2010. Trước khi làm việc tại Manchester, Ngô Đức Thế từng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu tại nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Singapore và Đan Mạch. Anh đã xuất bản hơn 60 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, trình bày nhiều báo cáo mời tại các hội nghị quốc tế và tham gia viết một số chương sách và sách chuyên khảo trong lĩnh vực khoa học vật liệu và hiển vi điện tử. Kể từ năm 2013, Ngô Đức Thế tham gia đồng sáng lập và giảng dạy Trường hè Khoa học Việt Nam, và đồng sáng lập nhóm Xếp hạng Đại học Việt Nam.