Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 9, 2022 là Câu chuyện cuộc đời (9th Vietnam Summer School of Science 2022: Stories of Life). Các sự kiện toàn cầu (dịch bệnh, chiến tranh, biến đổi khí hậu) là khoảng lặng để chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa của cuộc sống trong hành trình tìm lại giá trị nhân bản của con người và vai trò của khoa học trong đó. Trường hè sẽ là nơi chia sẻ và kết nối những bài giảng, câu chuyện và hành trình làm khoa học của giảng viên và học viên, để cùng viết nên một câu chuyện chung về một thế giới tốt đẹp hơn nhờ tiến bộ khoa học và sự chung tay của chúng ta.

Chương trình chi tiết

NGÀY 1
THỨ BA 2/8/2022
NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
SÁNG KỸ NĂNG KHOA HỌC I TS. Nguyễn Tô Lan
8:30 –  9:15 Khai mạc TS. Nguyễn Ngọc Anh
9:15 – 10:00 Chụp ảnh lưu niệm  
10:00 – 11:30 Đường vào khoa học TS. Giáp Văn Dương
11:30 – 12:20 Science-A-Thon:
Giới thiệu và chia team
TS. Nguyễn Tô Lan
TS. Nguyễn Ngọc Huy
TS. Nguyễn Bảo Huy
12:20 – 13:30 Ăn trưa  
CHIỀU KỸ NĂNG KHOA HỌC II TS. Giáp Văn Dương
13:30 – 14:15 Phương pháp nghiên cứu và công bố trong khoa học Tự nhiên  TS. Đặng Văn Sơn
14:15 – 15:00 Phương pháp nghiên cứu và công bố trong khoa học Xã hội TS. Nguyễn Tô Lan
15:00 – 15:20  Tiệc trà  
15:20 – 16:00 Bàn tròn: Công bố khoa học  TS. Đặng Văn Sơn
TS. Nguyễn Tô Lan
16:00 – 16:45 Câu chuyện nhân quả TS. Nguyễn Ngọc Anh
16:45 – 17:30 Toán học và ứng dụng TS. Vũ Đỗ Huy Cường
     
NGÀY 2
THỨ TƯ 3/8/2022
NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
SÁNG CÂU CHUYỆN KHOA HỌC I TS. Nguyễn Ngọc Anh
8:30 – 9:30 Ứng phó với dịch bệnh: bài học từ quá khứ và hiện tại để hướng tới tương lai TS. Nguyễn Thu Anh
9:30 – 10:00 Bàn tròn: Khủng hoảng và chính sách TS. Nguyễn Thu Anh
TS. Nguyễn Ngọc Anh
10:00 – 10:20 Tiệc trà  
10:20 – 11:20 Bạo lực tình dục và Metoo ở Việt Nam TS. Khuất Thu Hồng
11:20 – 12:20 Di sản số trong thời đại số PGS.TS. Trần Trọng Dương
12:20 – 13:30 Ăn trưa  
CHIỀU CÂU CHUYỆN KHOA HỌC II TS. Đặng Văn Sơn
13:30 – 14:15 Những ngả đường trong khoa học chính trị TS. Bùi Hải Thiêm
14:15 – 15:00 Các công nghệ và giải pháp lưu trữ, chuyển đổi 

năng lượng tái tạo

TS. Nguyễn Duy Tâm
15:00 – 15:20  Tiệc trà  
15:20 – 16:50 Xe điện: Từ góc nhìn năng lượng TS. Nguyễn Bảo Huy
16:05 – 16:50 Xe tự lái: Công nghệ và thách thức TS. Lưu Quang Hưng
16:50 – 17:30 Những thách thức cho sự phát triển năng lượng
bền vững
TS. Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
     
NGÀY 3
THỨ NĂM 4/8/2022
NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
SÁNG CON ĐƯỜNG KHOA HỌC I TS. Nguyễn Tô Lan
8:30 –  9:15 Các vấn đề bảo mật và riêng tư trên nền tảng công nghệ Blockchain TS. Lê Đức Phong
9:15 – 10:00 Săn học bổng: Bách phát bách trúng  ThS. Nguyễn Thị Phương Nghi
10:00 – 10:20 Tiệc trà  
10:20 – 11:00 “Cưa đổ” giáo sư TS. Nguyễn Bảo Huy
11:00 – 12:20 Bàn tròn: Học bổng và du học TS. Nguyễn Bảo Huy
ThS. Nguyễn Thị Phương Nghi
TS. Lưu Quang Hưng
12:20 – 13:30 Ăn trưa  
CHIỀU CON ĐƯỜNG KHOA HỌC II TS. Nguyễn Bảo Huy
13:30 – 14:15 Nghề khoa học TS. Ngô Đức Thế
14:15 – 15:30 Đạo văn và liêm chính trong khoa học TS. Doãn Minh Đăng
TS. Dương Văn Tú
15:30 – 15:45  Tiệc trà  
15:45 – 21:00  Tắm biển, nghỉ ngơi và lửa trại  
     
NGÀY 4
THỨ SÁU 5/8/2022
NỘI DUNG GIẢNG VIÊN
SÁNG THỰC HÀNH KHOA HỌC TS. Nguyễn Ngọc Huy
8:30 – 10:00 Science-A-Thon: Cuộc thi chính thức I TS. Nguyễn Tô Lan
TS. Đặng Văn Sơn
TS. Vũ Đỗ Huy Cường
10:00 – 10:15 Tiệc trà  
10:15 – 12:30 Science-A-Thon: Cuộc thi chính thức II TS. Nguyễn Tô Lan
TS. Đặng Văn Sơn
TS. Vũ Đỗ Huy Cường
12:30 – 13:30 Ăn trưa  
CHIỀU KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH TS. Nguyễn Tô Lan
13:30 – 14:15 Blockchain và toán học GS.TS. David (Đức) Trần
14:15 – 14:45 Công bố và trao giấy chứng nhận TS. Nguyễn Ngọc Anh
TS. Nguyễn Tô Lan
TS. Đặng Văn Sơn GS.TS. David (Đức) Trần
TS. Vũ Đỗ Huy Cường
TS. Trần Thanh Sơn
TS. Nguyễn Ngọc Huy

và các giảng viên khác

14:45 – 15:00 Bế mạc TS. Nguyễn Tô Lan
15:00 – 15:30 Tiệc trà  


Ghi chú
: Đây chỉ là chương trình dự kiến. Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh lịch trình của Trường hè sao cho phù hợp.