Nguyễn Tô Lan

Nghiên cứu viên chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

Nguyễn Tô Lan (Tiến sĩ Ngữ văn), nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Từng là Visiting Fellow của ASF (Ford Foundation) tại Trung Quốc năm 2010, Visting Scholar và Coordinate Researcher tại Harvard – Yenching Institute (Đại học Harvard, Hoa Kì)) từ 2014-2015, Guest Scholar tại Đại học Kyoto (Nhật Bản) năm 2015, Visiting Scholar tại Academia Sinica (Đài Loan) năm 2018, Visting Professor tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2019, Visting Scholar tại Đại học Hamburg (Đức) năm 2021. Nguyễn Tô Lan từng thuyết trình và giảng dạy tại nhiều trường Đại học, Viện Nghiên cứu trên thế giới như Hoa Kì, Đức, Trung Quốc (Đại lục, Hồng Kông, Đài Loan), Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Chủ nhiệm/tham gia điều hành các chương trình nghiên cứu về văn học, văn hoá, và tôn giáo liên quốc gia do các tổ chức trong nước (Nafosted) và ngoài nước (ACLS, ERC) tài trợ.