Lê Đức Phong

Nhà nghiên cứu bảo mật, Ngân hàng Trung ương Canada

Lê Đức Phong là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực mật mã và bảo mật thông tin, đang làm việc tại Ngân hàng trung ương Canada. Lê Đức Phong tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội (2001) với bằng cử nhân Khoa học máy tính và nhận bằng tiến sĩ về bảo mật thông tin tại Đại học Pau (Pháp) năm 2009. Sau đó, Lê Đức Phong  có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bảo mật thông tin tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các công ty tại các quốc gia Pháp, Singapore và Canada. Anh đã xuất bản nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí  và hội nghị quốc tế về khoa học máy tính và bảo mật thông tin.