Trần Ngọc Hân

Nghiên cứu viên cao cấp, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

Tiến sĩ Trần Ngọc Hân là nhà hóa học môi trường với hơn 16 năm kinh nghiệm, đã từng làm việc với các trường đại học và viện nghiên cứu. Tiến sĩ Trần nhận bằng Tiến sĩ về kỹ thuật môi trường tại Viện Công nghệ Tokyo (2010). Anh hiện đang làm việc tại Đại học Quốc gia Singapore với tư cách là Nghiên cứu viên cao cấp. Nghiên cứu của anh tập trung vào sự xuất hiện của môi trường, số phận và sự biến đổi của các chất gây ô nhiễm mới nổi trong các hệ thống được thiết kế và hệ thống tự nhiên, nơi chuyên môn của ông nằm trong việc phát triển các phương pháp phân tích để phát hiện các chất gây ô nhiễm mới nổi (tức là dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, phụ phẩm khử trùng, độc tố tảo,v.v.). Anh là biên tập viên của nhiều tạp chí khoa học hàng đầu của Elsevier.