Nguyễn Bảo Huy

Nhà nghiên cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Bảo Huy đang công tác tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh tốt nghiệp Kỹ sư và Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010 và 2015, nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Sherbrooke, Canada và Đại học Lille, Cộng hoà Pháp năm 2019, đều thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Điện. Từ 2019 đến 2021 anh làm nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) với Đại học Sherbrooke. Từ năm 2021 đến nay anh làm việc tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Xe điện, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các nghiên cứu của anh tập trung vào hệ thống truyền động và năng lượng của xe điện. Anh là học viên khoá đầu tiên, năm 2013, của Trường hè Khoa học Việt Nam.