TS. Giáp Văn Dương

Giám đốc GiapGroup

Giáp Văn Dương là chuyên gia giáo dục, tốt nghiệp Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội (1999, Thạc sĩ Đại học Quốc gia Chonbok (Hàn Quốc, 2002), Tiến sĩ Vật lý Kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo, 2006), và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Liverpool (Anh Quốc, 2007-2010). Từ 2010-2012, Giáp Văn Dương là nhà nghiên cứu tại Temasek Laboratories, Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2013, TS. Giáp Văn Dương trở về Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Năm 2015, Giáp Văn Dương được Asia Society chọn là Asia 21 Young Leaders. TS. Giáp Văn Dương là một trong những người đồng sáng lập Trường hè Khoa học Việt Nam năm 2013 nhằm truyền cảm hứng và khuyến khích giới trẻ theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.