PGS.TS. Trần Trọng Dương

Phó giáo sư, Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
PGS. TS. Trần Trọng Dương là nhà nghiên cứu văn tự học, văn hiến học. Ông quan tâm đến các vấn đề của lịch sử văn hoá Việt Nam, như lịch sử Nho giáo, các biểu tượng tôn giáo, kiến trúc cổ Phật giáo, và các di sản văn hoá truyền thống. Ông đã công bố hơn 100 bài viết trên các tạp chí trong và ngoài nước, như Journal of Vietnamese Studies (USA), Asian Studies (Slovenia), Journal of Chinese Writing System (UK), Hanzi Yanjiu (SK), v.v. và đã xuất bản trên 20 cuốn sách, chuyên luận, giáo trình, từ điển và dịch phẩm. Ông là founder và leader của Sen Heritage, chủ trì các dự án Phỏng dựng kiến trúc một cột thời Lý bằng công nghệ VR và AR.