TS. Lưu Quang Hưng
Nhà nghiên cứu, Đại học Monash, Australia
TS. Lưu Quang Hưng là nhà nghiên cứu tại Đại học Monash, Australia. Anh tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ tại Đại học Kyoto (Nhật Bản). Anh có nhiều năm làm nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục khác nhau, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam), Đại học Kyoto (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), Đại học Queeslands, Đại học Swinburne và Đại học Monash (Australia). Lĩnh vực quan tâm hiện tại của anh là kiểm định phần mềm, xe tự lái và mô hình hoá biển. Bên cạnh công tác chuyên môn, TS. Lưu Quang Hưng tham gia một số dự án xã hội, bao gồm Quỹ học bổng Hoa phong lan, Xếp hạng Đại học Việt Nam và Trường hè Khoa học Việt Nam.