Khuất Thu Hồng

Viện trường, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng là người sáng lập và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. TS. Hồng được đào tạo về tâm lý và xã hội học. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của bà bao gồm giới, tình dục và hòa nhập xã hội. Từ năm 2004 TS. Khuất Thu Hồng là uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong giai đoạn 2017-2021, TS. Hồng là Chủ tịch Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVNet).