TS. Bùi Hải Thiêm

Học giả Fulbright, Đại học Duke, Hoa Kỳ
TS. Bùi Hải Thiêm hiện là Học giả Fulbright tại Trường chính sách công Sanford, Đại học Duke, Hoa Kỳ và là thành viên Hội đồng khoa học liên ngành Chính trị học, Triết học và Xã hội học, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Việt Nam. TS. Bùi Hải Thiêm từng giữ các vị trí Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ khoa học, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Uỷ viên Hội đồng khoa học tại Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Anh cũng từng là Học giả Chevening, Học giả ALA, Học giả Quỹ châu Á (AFDF) và Nghiên cứu viên khách mời tại Trung tâm Nghiên cứu quyền con người (Đại học Oslo, Nauy), giảng dạy tại nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam và nước ngoài.