Năm nay, Trường hè Khoa học Việt Nam (VSSS) lại hân hạnh nhận được sự chung tay góp sức từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thông qua chương trình tài trợ sự kiện và hội thảo (VINIF03). Sự đóng góp này không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để VSSS luôn là trường hè bổ ích và thú vị dành cho các bạn trẻ yêu khoa học và đang mong muốn dấn thân vào con đường nghiên cứu.   

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) được thành lập năm 2018 với mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam. 

Từ năm 2019, VINIF đã triển khai bảy chương trình tài trợ chính như: tài trợ dự án khoa học và công nghệ; hợp tác, tài trợ sự kiện và hội thảo; khóa học ngắn hạn và giáo sư thỉnh giảng; học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước; tài trợ và hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu; học bổng sau tiến sĩ trong nước; và lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Trong 3 năm, VINIF đã tài trợ và quản lý 83 dự án, cấp 750 học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ, cấp 30 học bổng sau Tiến sĩ, tài trợ và hợp tác 6 đề án đào tạo Thạc sĩ, tổ chức và tài trợ nhiều hội thảo, sự kiện khoa học – công nghệ, tổ chức 36 bài giảng đại chúng với hơn 300,000 lượt theo dõi trực tuyến, với tổng kinh phí tài trợ hơn 600 tỷ đồng.

Website: https://vinif.org/  

Fanpage: https://www.facebook.com/vinif.org 

Exit mobile version