Bài giảng truyền thống

A1. Đường vào khoa học TS. Giáp Văn Dương 

A2. Phương pháp nghiên cứu và công bố trong khoa học Tự nhiên  TS. Đặng Văn Sơn 

A3. Phương pháp nghiên cứu và công bố trong khoa học Xã hội  TS. Nguyễn Tô Lan 

A4. Câu chuyện nhân quả TS. Nguyễn Ngọc Anh 

A5. Săn học bổng: Bách phát bách trúng  ThS. Nguyễn Phương Nghi 

A6. Du học: Cưa đổ giáo sư  TS. Nguyễn Bảo Huy 

A7. Đạo văn và liêm chính trong khoa học  TS. Doãn Minh Đăng TS. Dương Văn Tú (thảo luận) 

A8. Nghề khoa học  TS. Ngô Đức Thế 

Bài giảng mới 

B1. Toán học trong khoa học TS. Vũ Đỗ Huy Cường

B2. Ứng phó với dịch bệnh: bài học từ quá khứ và hiện tại để hướng tới tương lai  TS. Nguyễn Thu Anh 

B3. Bạo lực tình dục và Metoo ở Việt Nam  TS. Khuất Thu Hồng 

B4. Di sản số trong thời đại số  PGS.TS. Trần Trọng Dương 

B5. Blockchain và toán học  GS.TS. David (Đức) Trần

B6. Các vấn đề bảo mật và riêng tư trên nền tảng công nghệ Blockchain  TS. Lê Đức Phong 

B7. Xe tự lái: công nghệ và thách thức  TS. Lưu Quang Hưng 

B8. Xe điện: Từ góc nhìn năng lượng  TS. Nguyễn Bảo Huy 

B9. Các công nghệ và giải pháp lưu trữ, chuyển đổi năng lượng tái tạo  TS. Nguyễn Duy Tâm 

B10. Những thách thức cho sự phát triển năng lượng bền vững TS. Nguyễn Trịnh Hoàng Anh

B11. Những ngả đường trong khoa học chính trị TS. Bùi Hải Thiêm 

Tương tác

C1: Science-A-Thon  TS. Nguyễn Tô Lan TS. Nguyễn Bảo Huy TS. Nguyễn Ngọc Huy 

C2. Bàn tròn: Công bố khoa học  TS. Đặng Văn Sơn TS. Nguyễn Tô Lan

C3. Bàn tròn: Khủng hoảng và chính sách  TS. Nguyễn Thu Anh TS. Nguyễn Ngọc Anh TS. Nguyễn Ngọc Huy

C4. Bàn tròn: Học bổng và du học TS. Nguyễn Bảo Huy ThS. Nguyễn Thị Phương Nghi TS. Lưu Quang Hưng

Exit mobile version