Nguyễn Trịnh Hoàng Anh

Chuyên gia cao cấp, Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET)

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh là chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống năng lượng và phát  triển bền vững, hoạt động tại cả Pháp và Việt Nam. Hoàng Anh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội (2005) với bằng kỹ sư hệ thống điện, ĐH Flensburg (CHLB Đức) với bằng thạc sỹ quản lý năng lượng & môi trường và nhận bằng tiến sĩ kinh tế Năng lượng tại Đại học Paris (CH Pháp) năm 2015. Hoàng Anh là đồng sáng lập của tổ chức Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET). Đây là think-tank đầu tiên ở Việt Nam tập trung nghiên cứu kỹ thuật và chính sách trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng bền vững. Ngoài ra, Hoàng Anh từng là học giả nghiên cứu tại Chương trình Đối thoại Chính sách Á-Âu và Chương trình Khoa học & Công nghệ ASEAN-Hoa Kỳ. Hoàng Anh hiện là cố vấn trong lĩnh vực năng lượng tại Hội các nhà khoa học và chuyên gia người Việt toàn cầu (AVSE Global) và là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Bên cạnh đó, Hoàng Anh đang là thành viên của mạng lưới các Nhà ngoại giao Khoa học ASEAN với vai trò thúc đẩy phát triển khoa học và kết nối phát triển giữa các quốc gia thành viên của khối.

Exit mobile version