VIASM


Từ năm 2022, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) sẽ chính thức là đơn vị đồng hành với V(S)SS.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, dưới sự lãnh đạo khoa học của Giáo sư Ngô Bảo Châu, sau hơn 10 năm thành lập đã trở thành một trong những trung tâm khoa học có uy tín lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh hoạt động chính là hỗ trợ cho các nghiên cứu đỉnh cao thông qua việc tổ chức các nhóm nghiên cứu hỗn hợp bao gồm các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán còn là đơn vị thường trực điều phối các hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 (Chương trình Toán). Trong khuôn khổ của Chương trình Toán, Viện đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, trường chuyên biệt dành cho học sinh, sinh viên và cả giáo viên, giảng viên đại học. Viện cũng đã thực hiện nhiều hoạt động quảng bá, phổ biến về Toán học và khoa học nói chung, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng đối với khoa học, đặc biệt là khoa học cơ bản. Đây chính là tầm nhìn chung về các hoạt động khoa học dành cho giới trẻ giữa VIASM và VSSS. Trên cơ sở đó, VIASM đồng ý đồng hành cùng VSSS trong các hoạt động chuyên môn cũng như quá trình tổ chức.

Từ V(S)SS’09, VIASM đóng góp cho VSSS những diễn giả hàng đầu, đem đến những góc nhìn mới vẻ về những ứng dụng muôn màu sắc của Toán học trong đời sống, trong các lĩnh vực khoa học, kể cả khoa học xã hội. Viện cũng sẽ hỗ trợ xây dựng nội dung cho cuộc thi nghiên cứu khoa học của VSSS mang tên Science-A-Thon.

Sự kết hợp có tính bền vững của VSSS và VIASM sẽ mang lại cho VSSS một luồng gió mới, mang lại cho học viên của VSSS những kiến thức mới mẻ và những cơ hội tuyệt vời được trực tiếp học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu về Toán học và ứng dụng.

For more info about VIASM: click here