TS Nguyễn Xuân Hoài (Phó Giáo sư) nhận bằng PhD về khoa học máy tính tại đại học New South Wales, Australia và là một chuyên gia có 25 năm kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu, thực hành AI tại Việt nam, Australia, Hàn Quốc. TS Hoài là sáng lập viên và giám đốc điều hành của AI Academy Vietnam, viện nghiên cứu ngoài công lập đầu tiên về AI tại Việt nam. TS Hoài đã có hàng trăm công bố khoa học về Trí tuệ nhân tạo, trí tuệ tính toán, tính toán thông minh dựa trên mô phỏng tiến hóa. TS Hoài là thành viên ban chương trình, cố vấn cho nhiều hội nghị, tạp chí, tổ chức về AI trong và ngoài nước.