TS. Nguyễn Thu Trang hiện đang là giám đốc Trung Tâm Hành động vì Động vật Hoang dã WildAct ở Hà Nội. Trang có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo tồn, từ nghiên cứu tập tính loài, hệ sinh thái và gần đây nhất là về tình trạng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia giữa Châu Á và Châu Phi. Hiện nay, WildAct tập trung phát triển các chương trình giáo dục bảo tồn nhằm nâng cao năng lực địa phương trong công tác phòng chống buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã tại Việt Nam.”

Quá trình học tập: 
– Tốt nghiệp đại học: Liverpool John Moores (2011)
– Tốt nghiệp Master và PhD: Cambrigde University (2018)