TS. Nguyễn Ngọc Anh: là một nhà nghiên cứu kinh tế và chính sách (kinh tế xã hội, chính sách vĩ mô, môi trường thương mại và đầu tư), tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (Hà Nội) năm 1993 và học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tại Đại học Lancaster (Vương quốc Anh). Anh nhận bằng tiến sĩ kinh tế năm 2002 tại Đại học Lancaster, sau đó tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy tại đây (2002 – 2005). Nguyễn Ngọc Anh từng làm chuyên viên Bộ Thương mại (1995-1996, 1998-1999, 2005), trước khi thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (DEPOCEN) vào năm 2005. Nguyễn Ngọc Anh hiện nay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển (DEPOCEN) và Giáo sư liên kết tại IPAG Business School (Pháp).

Từ năm 2008, TS Nguyễn Ngọc Anh cũng tham gia tư vấn các chính sách kinh tế cho Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam. Nguyễn Ngọc Anh là tác giả/đồng tác giả của nhiều báo cáo kinh tế, chương sách chuyên khảo và nhiều báo chuyên ngành đăng trên các tạp chí quốc tế. TS. Nguyễn Ngọc Anh là một trong những người sáng lập Vietnam Economist Annual Meeting (từ 2008-nay), và là Uỷ viên Ban biên tập Sciences Policies, Book Editor của Springer.