TS. Nguyễn Bảo Huy là nghiên cứu viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội và đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Sherbrooke, Canada. Anh tốt nghiệp Kỹ sư và Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010 và 2015, nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Sherbrooke, Canada và Đại học Lille, Cộng hoà Pháp năm 2019, đều thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Điện.

Các nghiên cứu của anh hiện nay tập trung vào hệ thống truyền động và năng lượng cho xe điện. Anh là học viên khoá đầu tiên, năm 2013, của Trường hè Khoa học Việt Nam.