CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

TRƯỜNG HÈ KHOA HỌC VIỆT NAM, LẦN THỨ TÁM – NĂM 2020
DRIVING CHANGES – VƯỢT LÊN BIẾN ĐỘNG
ICISE, Quy Nhơn, 28/11, 29/11, 30/11, 1/12

(Cập nhật ngày 24/11/2020) 

Thời gian

Bài giảng

Giảng viên

Ghi chú

NGÀY 1

28/11/2020

     

Knowing Science
Hiểu về khoa học

8:00 – 8:40

Phát biểu chào mừng  Trường hè VSSS08

Đại diện ICISE, UBND Tỉnh, Các Giáo sư của các Đại học,

 

8:40 – 8:45

Tuyên bố Khai mạc Trường hè VSSS08

BTC Trường hè

 

8:45 – 9:00

Chụp hình lưu niệm VSS08

Toàn thể trường hè

 

9:00 – 9:30

Teabreak / Giải lao

9:30 – 10:00

Đường vào khoa học

TS. Giáp Văn Dương
TU Wien / GiapGroup

 

11:00 – 12:00

Hackathon khoa học: Đề tài và thể lệ cuộc thi

Ban Chương trình

 

12:00 – 13:30

Lunch / Ăn trưa

13:30 – 14:00

Làm việc nhóm / Hackathon

14:00 – 15:00

Tư duy phản biện và Sự thật lịch sử?

TS. Trần Trọng Dương
VASS

 

15:00 – 15:30

Teabreak / Giải lao

15:30 – 16:30

Nhân quả trong khoa học xã hội

TS. Nguyễn Ngọc Anh
University Lancaster / DEPOCEN

Bài giảng online

16:30 17:30

Bàn tròn 1: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nhóm giảng viên

 

17:30 – 18:00

Q & A / Hỏi đáp cuối ngày

NGÀY 2

29/11/2020

 

Doing Science
 Làm khoa học

8:00 – 8:30

Làm việc nhóm / Hackathon

8:30 – 9:30

Công bố khoa học: Publish or Perish?

TS. Tạ Văn Dương
Nanyang Technological University / LQDU

 

9:30 – 10:00

Teabreak / Giải lao

10:00 – 11:00

Những nẻo đường công bố: Định vị nhà khoa học trong thế giới ranking

TS. Nguyễn Tô Lan
VASS

 

11:00 – 12:00

Đạo văn và liêm chính khoa học

TS. Đặng Văn Sơn
University of Birmingham / VNU

 

12:00 – 13:30

Lunch / Ăn trưa

13:30 – 15:00

Kinh nghiệm học bổng và du học

TS. Nguyễn Bảo Huy
Shebroke University

ThS. NguyễnThị Phương Nghi
Cambridge University

TS. Lê Thị Thanh Nhật
Đại học Quy Nhơn

 

15:00 – 16:00

Bàn tròn 2: Đạo đức khoa học và trách nhiệm học thuật

Nhóm giảng viên

 

16:00 – 18:00

Tắm biển tự do

NGÀY 3

30/11/2020

 

Science and Life

Khoa học và Cuộc sống

8:00 – 8:30

Làm việc nhóm / Hackathon

8:30 – 9:30

Những xu thế về trí tuệ nhân tạo

TS. Nguyễn Xuân Hoài
UNSW / AI Academy

 

9:30 – 10:00

Teabreak / Giải lao

10:00 – 11:00

Biến đổi khí hậu và thích ứng ở Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Huy
Kyoto University / UNESCO

 

11:00 – 12:00

Bảo tồn thiên nhiên: quá khứ, hiện tại và tương lai

TS. Nguyễn Thu Trang
Cambridge University

 Bài giảng online

12:00 – 13:30

Lunch / Ăn trưa

13:30 – 14:00

Làm việc nhóm / Hackathon

14:00 – 15:00

Cấu trúc và phân tích về virus: Covid-19

TS. Lê Tuyết Nhung
Marseille University

 

15:00 – 15:30

Teabreak / Giải lao

15:30 – 16:30

Vật lý lượng tử và công nghệ mới

TS. Đỗ Vân Nam
Paris-Sud University / Phenikaa

 

16:30 – 17:30

Bàn tròn 3: Trở thành nhà khoa học – Hỏi & Đáp

Nhóm giảng viên

 

17:30 – 18:00

Q & A / Hỏi đáp cuối ngày

NGÀY 4

1/12/2020

 

A New Journey
Hành trình mới

8:00 – 9:00

Làm việc nhóm / Hackathon

9:00 – 10:00

Science Hackathon: Thuyết trình (I)

Học viên

 

10:00 – 10:30

Teabreak / Giải lao

10:30 – 12:00

Science Hackathon: Thuyết trình (II)

Học viên

 

12:00 – 13:30

Lunch / Ăn trưa

13:30 – 15:00

Science Hackathon: Thuyết trình (III)

Học viên

 

15:00 – 15:30

Teabreak / Giải lao

15:30 – 16:30

Science Hackathon: Chấm điểm và công bố

Ban Tổ chức

Các nhóm giao lưu tại chỗ

16:30 – 17:30

Bế mạc Trường hè

Ban Tổ chức

 

17:30-18:30

Thời gian tự do

18:30 – 19:30

Dinner / Ăn tối

19:30 – 22:00

Đêm lửa trại, giao lưu và tạm biệt trường hè

Ban Tổ chức

 

 Ghi chú: Đây chỉ là chương trình dự kiến. Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức có thể điều cỉnh lịch trình của Trường hè sao cho phù hợp.