Chương trình giảng dạy

 

Hiểu về khoa học (Knowing science)

 • Phương pháp khoa học, tự do & trách nhiệm học thuật
 • Nhân quả trong nghiên cứu xã hội, phương pháp & tư duy lịch sử
 • Tư duy phản biện

Doing science (làm khoa học)

 • Công bố khoa học
 • Liêm chính & đạo đức khoa học

Science & Life (Khoa học và Đời sống)

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Khoa học & biến đổi khí hậu
 • Khoa học & Đại dịch Covid-19
 • Vật lý lượng tử & Công nghệ hiện đại
 • Bàn tròn khoa học

A new journey (Hành trình mới)

 • Du học & Học bổng
 • Tọa đàm: Trở thành nhà khoa học
 • Hackathon 

Thời khóa biểu và danh mục bài giảng chi tiết sẽ được công bố tại đây.