NEWS 

In this post, we will announce all the updated news related to VSSS’08 in this year. If you are interested in our VSSS, you should read clearly here before updating our news in this post.

Happy reading!

Hệ thống của chúng tôi đang được cập nhật! Bạn đọc thân mến vui lòng tham khảo tại mục FAQs trước khi chuẩn bị hồ sơ và đọc các thông báo mới! 

#1

THÔNG BÁO SỐ 1 (#1)

VSSS’08 CHÍNH THỨC MỞ CỬA TUYỂN SINH

News #1

4/10/2020

read more   

#2

THÔNG BÁO SỐ 2

(Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông báo chính thức! Bạn đọc Quan tâm vui lòng tham khảo mục FAQs trước khi chuẩn bị hồ sơ apply! Thân mến!)

News #2

update soon

   read more