TS. Nguyễn Tô Lan

TS. Nguyễn Tô Lan

TS. Nguyễn Tô Lan: là một nhà nghiên cứu ngữ văn, tốt nghiệp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2003, nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm năm 2006 và nhận bằng tiến sĩ ngành Ngữ văn tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam năm 2012, hiện là nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm nơi chị công tác từ năm 2005. Từ năm 2013 tới năm 2015, Nguyễn Tô Lan là Visiting Scholar, sau đó là Coordinate Researcher tại Viện Harvard-Yenching (Đại học Harvard) và là Visiting Scholar tại Academia Sinica (Đài Loan) năm 2018. Nguyễn Tô Lan từng được mời thuyết trình hoặc tham gia các chương trình nghiên cứu ngắn hạn tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ,…về trình diễn sân khấu truyền thống Việt Nam, giao lưu và biến đổi văn hoá trong lịch sử và đương đại. Tham gia tổ chức, giảng dạy tại VSSS kể từ năm 2014.